Personvern

Elektriker 1 Alta As, 917314721, er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Behandling innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som innsamling, registrering og lagring. Som behandlingsansvarlig er vi ansvarlig for at vi håndterer dine personopplysninger ut i fra den gjeldende personopplysningsloven. Personopplysningene innhentes fra kontakten selv, fra andre personer i samme foretak eller nær relasjon. Daglig leder kan kontaktes ved spørsmål eller innsigelser mot behandling.

Personopplysninger som behandles

Vi behandler personopplysninger innenfor følgende hovedkategorier:

 • Rekruttering:
  Navn, fødselsnummer, kontaktopplysninger, CV, søknad, referanser, attester, vitnemål Formål: Ta riktige avgjørelser i ansettelsesprosesser
  Grunnlag: Interesseavveining- grunnlaget for behandlingen er vår legitime interesse
 • Kontaktregister:
  Navn og kontaktinformasjon til leverandører, samarbeidspartnere, kunder, oppdragsgivere og underentreprenører
  Formål: Kontakt og oppfølging av bedriftens relasjoner
  Grunnlag: Interesseavveining - grunnlaget for behandlingen er vår legitime interesse
 • Kommunikasjon:
  Kontaktinformasjon, e-post og sms
  Formål: Kommunisere, få svar på henvendelser
  Grunnlag: lnteresseavveiing - grunnlaget for behandlingen er vår legitime interesse
 • Administrere kundeforhold:
  Navn, kontaktinformasjon, kontrakter, kontonummer, e-post, sms, dokumentasjon ifm. leveranser og oppfølging
  Formål: Avklare forhold vedrørende salg og oppgjør av tjenester/produkter
  Grunnlag: Avtale - oppfylle avtale/kontrakt
 • Dokumentere kompetanse:
  Navn, vitnemål, CV, attester
  Formål: Dokumentere kompetanse i prosjekt
  Grunnlag: Rettslige forpliktelser- iht. plan- og bygningsloven
 • Informasjonskapsler (cookies):
  Tekstfil knyttet til vår IP-adresse
  Formål: Bedre brukeropplevelse på vår nettside
  Grunnlag: lnteresseavveiing- grunnlaget for behandlingen er vår legitime interesse

Rettigheter

 • Du har i spesielle tilfeller rett til å be om begrensning av personopplysninger som vi behandler (GDPR art. 18)
 • Du har rett til å protestere dersom du er uenig foretakets interesseavveiing
 • Du har rett til sletting, men da må alle formål for behandlingen ha opphørt
 • Du har rett til å be om innsyn i våre opplysninger om deg, samt be oss rette opp opplysninger som ikke er korrekte
 • Om du mener at vi har behandlet personopplysninger ulovlig, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet (Datatilsynet)

Mottaker av personopplysninger

 • I noen sammenhenger benytter vi databehandlere i behandling av personopplysninger (f.eks. leverandør av styringssystem, serverløsninger)
 • I disse tilfellende har vi inngått databehandleravtale med våre leverandører for å sikre at personopplysninger håndteres iht. gjeldende personvernlovgivning

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

Vi kan i forbindelse med behandlingen av personopplysningene overføre opplysningene til land utenfor EU/EØS, (f.eks. gjennom en databehandler, server). Hvis vi overfører personopplysninger til land utenfor EU/EØS skal dette skje på bakgrunn av et godkjent overføringsgrunnlag, f.eks EU standard kontrakt (Standard Contractual Clauses)

Endringer

Hvis vi skal behandle personopplysninger om deg til andre formål enn det vi har angitt i hovedkategoriene nevnt over vil vi gjøre en ny vurdering av grunnlaget og oppdatere personvernerklæring.

Sletting

Personopplysningene beholdes så lenge vi har et formål, og slettes når formål har opphørt.

Til hovedsiden