Referanseprosjekter

 • Ca. 150 bolighus
  i Alta og Kautokeino.
 • Gakorisletta Borettslag
  42 leiligheter. Byggherre: Alta Boligbyggelag.
  Hovedentreprenør: Byggmester Geir Svendsen as. Ferdigstilt. 2005.
 • Apanesbakken Borettslag
  13 leiligheter. Byggherre: Alta Boligbyggelag. Hovedentreprenør: Byggmester Geir Svendsen as. Ferdigstilt. 2006.
 • Gakorimyra Borettslag
  45 Leiligheter. Byggherre: Alta Boligbyggelag. Hovedentreprenør: Byggmester Geir Svendsen as. Ferdigstilt. 2007.
 • Alta takstoler
  Produksjonslokale med kontordel. Ferdigstilt 2009.
 • Sagastien Borettslag.
 • 20 leiligheter. Byggherre: RE Eiendom as. Hovedentreprenør: Tømrer Gøran Romsdal as. Ferdigstilt 2012.

 • Furuly Barnehage
  Byggherre: Stiftelsen Betania. Ferdigstilt 2009.
 • Einegjerdet 11.
  Kontorbygning Ferdigstilt 2010.
 • Kvileskogen Totalt 82 leiligheter. Heis og garasjekjeller i et bygg.
  Hovedntreprenør: Harald Nilsen as. Ferdigstilt 2012.
 • Byhagen
  24 leiligheter. Hovedentreprenør: Harald Nilsen as.
  Ferdigstilt 2011
 • Solveggen Aronnes
  8 leiligheter. Byggherre.: Re Eiendom.
  Hovedentreprenør: Tømrer Gøran Romsdal. Ferdigstilt 2011
 • Tølleflandet boligfelt
  13 eneboliger. Hovedentreprenør: Tømrer Gøran Romsdal. Ferdigstilt 2011
 • Reistadtunet
  38 Selveierleiligheter. Byggherre: Nordbohus Østlyngen. Byggetrinn 1-4. ferdigstilt 2013.