Produkter

Bolig/leiligheter:

  • Vi har lang erfaring innen bolig og leiligheter og har installert en rekke eneboliger, feltutbygginger, leilighetsbygg og hytter i Vest Finnmark.
  • Vi planlegger deres bolig, kommer med forslag og er opptatt av at dere skal få en installasjon som passer til deres behov og ønsker. Vi tar også høyde for fremtidige behov.
  • Vi leverer smarthusløsninger og er behjelpelig med søknader om tilskudd fra Enova.
  • Vi bruker utstyr av beste kvalitet fra anerkjente leverandører.
  • Vi leverer en egen boligperm med anlegget. I den er det brukerveiledninger, bruker og enøktips, sjekklister og samsvarserklæring.
  • Vi utfører elkontroll bolig som gir reduksjon i forsikringspremien hos noen forsikringsselskap.

Næringsbygg:

  • Vi prosjekterer og utfører installasjon i næringsbygg, landbruk, barnehager etc.